Najpiękniejszy różaniec

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i
wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej
dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości,
umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.
Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-3
Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką, przy wykorzystaniu
najróżniejszych materiałów (np.: kasztany, fasolki, koraliki oraz wiele innych) i pomysłów na
wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.
Termin konkursu Wykonane różańce należy składać u wychowawców klas do 15
października 2021r. Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem
imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.
Rozstrzygnięcie konkursu – Z dostarczonych przez dzieci różańców, specjalnie powołane
jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 22 października.
Postanowienia końcowe Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i upowszechnianie wizerunku ucznia na potrzeby promocji konkursu i szkoły.
Wszystkie prace zostaną wystawione w Szkole a fotorelacja zamieszczona na stronie
internetowej szkoły.