Zadaniem każdej placówki przedszkolnej to wychowanie dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 roku życia. Istotnymi aspektami tego życia jest wpojenie dzieciom ważnych norm i zasad panujących w życiu. Wspieranie rodziców w wychowaniu do odpowiedzialności, prawidłowego nawiązywania relacji społecznych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. A nasze przedszkole dodatkowo duży nacisk kładzie na wychowanie do empatii i świadomości, że nie zawsze wszyscy jesteśmy doskonali. Jest to jeden z filarów nauczania w przedszkolu integracyjnym. Wespół z wychowaniem idzie realizacja podstawy programowej czyli przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na wyższych etapach edukacji oświatowej. Mamy aspiracje, by przygotowanie to było bardzo dobrze zrealizowane, by rozbudziło naturalną ciekawość i motywację. Dało umiejętność twórczego myślenia i chęć realizacji siebie w różnych dziedzinach życia. Mamy bardzo wiele pomysłów za pomocą których zadanie to realizujemy.

Ciekawe zajęcia tematyczne -

to wprowadzanie dydaktycznych zagadnień w sposób zróżnicowany, wielozmysłowy z wykorzystaniem różnych metod przekazu. Organizujemy bardzo wiele wycieczek tematycznych – do sklepu, do biblioteki, do stomatologa, do weterynarza, na policję, do straży, itd. – by dzieci z bliska zobaczyły z czym wiążą się te zajęcia, oczywiście na miejscu omawiamy co robią osoby tam pracujące i co dzięki ich pracy mamy. Tego typu wyjścia są dodatkowym motorem do wchodzenia w różne role społeczne. W tym pakiecie mieści się także to wszystko co ściśle wiążemy z przygotowaniem naszych wychowanków do wyższych etapów kształcenia a mianowicie: rozwijanie słuchu fonematycznego, koordynacji małej i dużej motoryki, umiejętność pracy zespołowej.

Prace plastyczne i wyjazdy

W okresie różnych uroczystości przypadających w roku oraz wprowadzając pory roku wykonujemy prace plastyczne nawiązujące do tradycji, zwyczajów i pór roku. By dzieci pełniej mogły poznać, zrozumieć i przeżyć te zagadnienia pieczemy pierniczki, ubieramy choinki i wykonujemy ozdoby choinkowe. Wykonujemy kartki, stroiki świąteczne; malujemy jajka, przygotowujemy koszyczek wielkanocny, robimy soki i sałatki warzywno – owocowe, robimy kanapki. Jeździmy na wykopki, gdzie dzieci zbierają ziemniaki i przyglądają się pracy rolników a następnie pieczemy ziemniaki. Wielką atrakcją dla dzieci są wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych, tam na żywo poznajemy zwierzęta domowe i w końcu wiadomo już skąd się bierze mleko, jajka i nie koniecznie sklep je produkuje. Na wyjazdach tych zdarza się, że uczestniczymy w pieczeniu chleba i robimy masło, wiemy, że herbatki ziołowe „ rosną po prostu na dworze” wystarczy je zerwać i gotowe.

Zielone przedszkole

W ramach poznawania świata i najbliższego środowiska są wyjścia na wycieczki po naszym mieście, a także wyjazdy do ciekawych miejsc naszego kraju, a więc ZIELONE PRZEDSZKOLA. To jest dopiero wyczyn i wielkie przeżycie dla naszych dzieci – pierwszy raz daleko od najbliższych, z koleżankami i kolegami. A każda wycieczka ma swój cel, uczymy się i poznajemy ciekawe rzeczy. Tradycją są NOCE W PRZEDSZKOLU jest to przygotowanie dzieci do rozstania z bliskimi, ale też nie lada atrakcja i przeżycie – są też zabawy i gry zespołowe – nigdy się nie nudzimy.

Przedstawienia

Wychowanie w przedszkolu to nabywanie umiejętności do podejmowania ról społecznych, każdego dnia się tego uczymy ale uwieńczeniem tych zdolności są jasełka wystawiane w każdej grupie wiekowej, w których biorą udział wszystkie dzieci, przedstawienia organizowane na zakończenie pobytu w przedszkolu.

Spektakle

A zwieńczeniem tych kompetencji społecznych jest uczestniczenie w organizowanych przez naszą placówkę w dużych spektaklach - jasełkowych czy nawiązujących do pór roku – które były wystawiane z Trzebnickim Ośrodku Kultury na dużej scenie, dzieci spisują się fenomenalnie pokonują stres i tremę i dają z siebie wszystko a przede wszystkim piękne widowisko.

Z pobytem dziecka w przedszkolu wiążą się opłaty:

PKO Bank Polski SA 38 1020 5297 0000 1702 0279 0699

opłata stała 580zł opłata pokrywa wszystkie zajęcia dodatkowe na jakie rodzic zapisze dziecko – opłaca się niezależnie od tego ile dni w miesiącu dziecko uczęszczało do przedszkola, płatne 11 miesięcy w roku

opłata za wyżywienie wynosi 18,50zł dziennie i jest płatna z góry za dany miesiąc, a w kolejnym miesiącu odejmowane są dni absencji dziecka.

– terapia logopedyczna, terapia rehabilitacyjna – opłata 90zł / 45min, terapia integracji sensorycznej – opłata 120 zł / 45min

 Dzieciom, które kontynuują naukę w przedszkolu rachunki będą naliczane na starych zasadach – jeżyki

  • opłata stała – 450 zł którą się opłaca niezależnie od tego ile dni w miesiącu dziecko uczęszczało do przedszkola, płatne 11 miesięcy w roku
  • wyżywienie – koszt całodziennego wyżywienia w przedszkolu, tj. 3 posiłków wynosi 18,50zł. Koszt za wyżywienie pokrywany jest tylko za te dni kiedy dziecko było w przedszkolu
  • materiały plastyczne – opłata w wysokości 22 zł na zakupienie wszystkich materiałów, które potrzebne są do przeprowadzenia zajęć plastycznych w przedszkolu
  • język angielski – zajęcia dodatkowe – 55 zł miesięcznie
  • terapia logopedyczna, terapia rehabilitacyjna – opłata 90zł / 45min, terapia integracji sensorycznej – opłata 120 zł / 45min
  • zajęcia z piłki nożnej to 32 zł miesięcznie
  • zajęcia taneczne – 18zł miesięcznie

 rekrutacja

Dlaczego wybór przedszkola jest tak ważny?
Bo okres przedszkolny to najszybszy rozwój układu nerwowego i rozbudzenie ciekawości związanej z nabywaniem wiedzy. Powstające w tym czasie połączenia neuronalne są niczym autostrady. Im jest ich więcej tym szybciej nabywamy i wykorzystujemy informacje.

Sekretariat przedszkola czynny codziennie

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godziny 8:00 do 15:00

wtorek od godziny 8:00 do 13:30

Do przedszkola przyjmowane są dzieci według kolejności zgłoszeń. Uprzywilejowane miejsca mają dzieci: niepełnosprawne, w każdej grupie wiekowej mamy od 1 do 3 takich miejsc oraz rodzeństwo naszych wychowanków. Pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością składanych kart.  Ostatecznym potwierdzeniem decyzji o powierzeniu dziecka pod opiekę naszej placówce jest uiszczenie opłaty wpisowej.

Wypełnioną kartę (do pobrania na górze strony) proszę wysłać na adres mailowy – koniecznie w tytule: „karta zgłoszeniowa”.

Nasz adres: sekretariat@man.edu.pl

lub przyjść osobiście: Trzebnica, ul. Wrocławska 10