Integracja sensoryczna

Jeśli podnosisz dziecko na ręce i ono zaczyna płakać, protestuje przy obcinaniu włosów czy paznokci lub nie chce zdjąć skarpetek, unika kontaktu z rówieśnikami to może być sygnał, że może mieć zaburzoną integrację sensoryczną. Czym tak, najprościej mówiąc, jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna jest łączeniem danych płynących do centralnego układu nerwowego ze zmysłów: słuchu, węchu, wzroku,  smaku, równowagi  i dotyku w jedną spójną całość. Dzięki temu mamy „obraz” rzeczywistości. Prawidłowo przebiegające procesy integracji pozwalają odpowiednio reagować w celu pokonywania wyzwań otaczającego świata. Wykonywania podstawowych czynności ułatwiających codzienne życie oraz tych, które pozwolą z sukcesem pokonywać wyzwania edukacji. Najczęściej procesy te przebiegają prawidłowo dając poczucie zadowolenia. Zdarza się jednak, że bodźce docierające do CUN są nieprawidłowo odbierane, dają spaczony obraz rzeczywistości przez co narażają na mniejsze bądź większe niepowodzenia. Danymi pozwalającymi na zbadanie integracji sensorycznej są: rozwój odruchów, koordynację ruchu, wrażliwość sensoryczna, reakcje emocjonalne. Jeżeli któryś z tych wskaźników daje wynik odbiegający od średniej danej populacji jest to znak, że bodźce ( jeden lub kilka ) są nieprawidłowo odbierane, przekazywane i integrowane. Może to wpływać na niezgrabność ruchową, dłuższe uczenie się wykonywania czynności codziennych, zaburzać procesy uczenia się. Wówczas warto jak najszybciej podjąć kroki mające na celu niwelowanie tych niedoskonałości i uczenie mózgu prawidłowego odbierania i reagowania na bodźce docierające ze świata.

Terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy. Dlatego w terapii wykorzystuje się m.in. bujawki, huśtawki, równoważnie, przedmioty o różnych fakturach,  klocki sensoryczne, wycieraczki, tunele, przyrządy emitujące światło, zapachy, drabinki, piłki różnej wielkości, trampoliny.

Rodzicu powinno cię zaniepokoić gdy twoje dziecko

 • często potyka się, przewraca
 • nie toleruje zabaw związanych z brudzeniem rąk
 • nie lubi lekkiego dotyku a toleruje mocny
 • nie lubi mycia twarzy i zębów, obcinania paznokci, czesania itp.
 • szybko się męczy
 • jest stale w ruchu (biega, kręci się, skacze, huśta się)
 • nie lubi spędzać czasu z grupą rówieśniczą w przedszkolu, szkole, placu zabaw
 • nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych
 • nie reaguje na ból, lub reakcja jest nieadekwatna do bodźca
 • nie lubi określonych tkanin ubraniowych (np. wełna,)
 • ma opóźnioną mowę lub trudności z wymową
 • podczas zajęć stolikowych często podpiera głowę
 • nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis
 • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego

Prowadzimy  diagnozę integracji senorycznej w oparciu o wystandaryzowane narzędzia.

W placówce naszej mamy specjalistów II stopnia Integracji sensorycznej

 • mgr Agnieszkę Mandryga
 • mgr Karolinę Antoniewicz
 • mgr Sylwia Tutkaj
 • mgr Joanna Mandryga

oraz specjalistów I stopnia integracji sensorycznej

 • mgr Justyna Piotrowska