Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy

W ramach przedszkola realizujemy:

  • Opiekę wychowawczo – dydaktyczną dla dzieci od 2,5 do 7 roku życia, prowadząc nauczanie zgodnie z podstawą programową dla dzieci w wieku przedszkolnych Ministerstwa Edukacji i Nauki.
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka od urodzenia do 7 roku życia, w ramach którego obejmujemy terapią dzieci z zakresu: terapii logopedycznej, rehabilitacji, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, czyli wspomaganie rozwoju dzieci, które ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.  Więcej informacji znajdziesz tutaj.
  • Integrację Sensoryczną – diagnozujemy dzieci w kierunku zaburzeń sensomotorycznych oraz prowadzimy terapię integracji sensorycznej. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Diagnozę i terapię prowadzimy dla wychowanków naszej placówki oraz dla wszystkich zainteresowanych rodziców z dziećmi, które nie są objęte nauczaniem przedszkolnym w naszej placówce. Zajęcia są bezpłatne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Diagnoza i terapia płatna dla osób, które w/w dokumentów nie posiadają.

Zajęcia prowadzone przed doświadczoną kadrę pedagogiczną i specjalistyczną.

Organem założycielskim placówkę jest Agnieszka Mandryga, która jest dyrektorem przedszkola.

Placówka niepubliczna, działająca na podstawie wpisu do ewidencji szkół, funkcjonuje w Trzebnicy od 1996 roku.

W placówce jednostką organizacyjną jest grupa przedszkolna. W roku szkolnym 2023/2024 są 4 grupy.

Każda grupa jest integracyjna – zgodnie ze  statutem przedszkola. Pragnąc dotrzeć do każdego wychowanka grupy są niewielkie, bo 16 – 18 osobowe. W każdej grupie może być od jednego do trojga dzieci, które wymagają wspomagania w rozwoju. W każdej w grupie jest osoba wspierająca pracę nauczyciela. 

W grupie najmłodszych dzieci dodatkowo jest zatrudniona osoba pomocnicza.

Przedszkole funkcjonuje 11 miesięcy w roku.

Lipiec jest w przedszkolu miesiącem wakacyjnym.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do godziny 16.30.

Spędzamy czas na wiele różnych sposobów

Nasze przedszkole to nie tylko miejsce dowolnych zabaw i twórczego uczenia się. Przede wszystkim jest to czas wspólnych rówieśniczych pierwszych znajomości, a nawet przyjaźni. Mamy też szereg zajęć, które umilają nam ten nasz wspólny czas jak również pozwalają rozwijać swoje dodatkowe umiejętności. A tak wygląda nasz dzień (w skrócie): Od godziny 6.30 schodzimy się do przedszkola. W tym czasie bawimy się według własnych pomysłów, wykorzystując to co się da w przedszkolu. Od 7.30 dzielimy się na grupy wiekowe, ale to dalej czas zabawy. Od 8.15 do 9:00 to czas na pierwsze pociechy cielesne - czyli zapełnianie brzuszków pysznym śniadankiem. Od godziny 9.00 zaczynają się w naszym przedszkolu zajęcia. A jest ich bardzo wiele: zajęcia tematyczne, na których poznajemy tajemnice świata, poznajemy trudne tajniki matematyki, a i o literkach nie zapominamy. Jest także rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia, język angielski. Znajdzie się zawsze też trochę czasu na własne projekty i pomysły. Od godziny 10.45 do 11.45 mamy drugie śniadanie. 11.45 do 13.00 to ponownie czas na zajęcia. W okresie letnim, korzystamy z aury na dworze i bawimy się na terenie rekreacyjnym przy przedszkolu. Od 13.15 rozpoczyna się obiad.

Zajęcia plastyczne

Czy jest ktoś kto nie lubi rysować, malować, kleić, wycinać? - nie, chyba nie ma wielu takich osób i my w naszym przedszkolu też te zajęcia uwielbiamy, dlatego często tworzymy i poznajemy przeróżne metody plastyczne, które poszerzają nasz warsztat twórczy - zajęcia plastyczne.

Zajęcia ruchowe

W naszym przedszkolu jest sala gimnastyczna, sala rehabilitacyjna, sala integracji sensorycznej, gdzie czekają na dzieci ciekawe zabawy i zajęcia. W sali tej poprzez wspólną zabawę ćwiczymy to, co nie wychodzi nam jeszcze zbyt dobrze. Pobudzamy tu nasze zmysły i twórcze myślenie. Rozwijamy umiejętności ruchowe, gry zespołowe, bo to nie tylko super zabawa, ale i ważny aspekt wychowania. Zajęcia z piłki nożnej prowadzi pan Leszek Karbownik. Zajęcia taneczne prowadzi pan Bartosz Piasecki - ATP Akademia Tańca Piasecki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Kodowanie

Zajęcia z kodowania bardzo często kojarzone są z pracą przy komputerze i faktycznie kodowanie, z informatycznego punktu widzenia, to pisanie kodu, który pozwoli na konkretne działanie komputera. Natomiast kodowanie również wiąże się z życiem codziennym, które niekoniecznie powiązane jest z najnowszymi technologiami. Przykładowo można zakodować swoją drogę do pracy, szkoły, przedszkola, używając prostych poleceń takich jak: idź prosto, skręć w prawo, skręć w lewo itd... Zajęcia z kodowania dla najmłodszych opierają się przede wszystkim na łamigłówkach. Rozwijają logiczne myślenie, orientację przestrzenną, skupienie uwagi na danym obiekcie, wyobrażenia wzrokowe i kinestetyczne. Na zajęciach używane są różne pomoce od tych najprostszych jak kartka i kredki, przez matę do kodowania, tablicę multimedialną oraz kolorowe kubeczki, które dzieci uwielbiają. Zajęcia wymagają skupienia, lecz dzięki ich formie nie jest to trudne do osiągnięcia przez większość dzieci.

Język angielski i rytmika

Mamy w przedszkolu dwa razy w tygodniu język angielski - który zaznajamia nas z tym nowym dla nas językiem. Rytmika także jest dwa razy w tygodniu - Muzyka jest bardzo ważna na każdym etapie rozwoju, ale właśnie w przedszkolu ma ona kluczowe znaczenie, gdyż poprzez zabawę i miło spędzony czas, można rozwinąć wrażliwość muzyczną dzieci oraz pokazać, że muzyka to przede wszystkim przyjemność. Dzięki dobrym skojarzeniom z muzyką dziecko samo będzie szukało jej w życiu codziennym i jest duża szansa, że powiąże z nią przyszłość – jako hobby bądź na płaszczyźnie zawodowej. Ważność muzyki oraz zajęć rytmicznych wypływa z tego, że rozwija ona koordynacje ruchową, słuchową, poczucie rytmu jak i wyrażanie emocji w sposób inny niż słowo. Pomaga dzieciom w budowaniu własnej wartości, pokonywaniu nieśmiałości, otwieraniu się przed większą grupą osób. Bardzo istotną kwestią, tym bardziej w dzisiejszych czasach jest poczucie odprężenia, relaksu. Pod koniec każdych zajęć prowadzona jest muzykoterapia, mająca na celu zrelaksować ciało i umysł dzieci. Na zajęciach będziemy uczyć się wielu piosenek, do niektórych z nich potańczymy. Dzieci zapoznają się z podstawowymi instrumentami, które będą wykorzystywać do grania w odpowiednim rytmie. Nauczymy się rozpoznawać dźwięki otoczenia (szum morza, wiatru, tupanie, klaskanie, ćwierkanie ptaków, odgłosy zwierząt, pojazdów i wiele innych…) Będziemy rozróżniać tempo (szybko, wolno), natężenie dźwięku (głośno, cicho) oraz wysokość dźwięku. Starsze dzieci poznają podstawowe pojęcia muzyczne, nauczą się zapisywać nuty oraz je nazywać.

Nasi nauczyciele, opiekunowie i pracownicy

Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Aniołów Stróżów w Trzebnicy

Zapraszamy do zapoznania się również z ofertą szkoły

Z okazji 20 Rocznicy Przedszkola Integracyjnego
oraz 15 Rocznicy Językowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej

przekazuję serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich byłych i obecnych pracowników oraz uczniów Przedszkola i Szkoły, którzy wspólnie budowali i budują jej imponujący dorobek dydaktyczny i wychowaczy.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Państwa profesjonalizm, determinacja i pasja w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością przyczyniają się zarówno do poprawy jakości ich życia jak i integracji i aktywizacji całego środowiska

Tadeusz Samborski
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Nagranie „Jasełek” niech będzie instruktażem – jak organizować i reżyserować tego typu przedstawienia, które potem można z powodzeniem prezentować na prestiżowych scenach Polski i świata. Kolejną bardzo udaną imprezą w naszym Centrum Kultury, Trzebnica wpisuje się w obchody „Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016”

Zbigniew Lubicz-Miszewski
artysta plastyk, grafik, członek wrocławskiej grupy grafików "Rys"

Bardzo dziękujemy za opiekę nad naszym dzieckiem. Nasza córka bardzo się rozwinęła dzięki dobrze prowadzonym zajęciom wychowawczo - dydaktycznym w Przedszkolu Integracyjnym. Córka zrobiła ogromne postępy w komunikowaniu się z rówieśnikami dzięki fachowemu i serdecznemu podejściu do niej Pań przedszkolanek. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni.

Zadowolony Rodzic - Agnieszka

Aktualności

Zobacz więcej