Trening uwagi słuchowej Alfreda Tomatisa

Trening słuchowy Tomatisa – metoda w szerokim zakresie wspierająca rozwój dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Bardzo  intensywnie oddziaływuje na układ nerwowy poprzez długotrwałą stymulację układu słuchowego i przedsionkowego.

Alfred Tomatis – francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra, którego pasją stała się praca „na układzie słuchowym”. Opracował metodę, która nie tylko potwiedza niezwykłą plastyczność układu nerwowego, ale także rewolucyjnie przywraca subtelność pracy układu słuchowego, a tym samym poprawia i niweluje szereg deficytów, które powstają przy niedoskonałej pracy tego układu.

Obszary zastosowań

  • aspekt dyslektyczny – poprawia płynność wypowiedzi słownych i pisemnych, minimalizuje braki w zakresie słownika biernego i czynnego, poprawia koncentrację, pewność siebie
  • spektrum autyzmu – ułatwia wywołanie komunikacji, zwiększa świadomość otoczenia, łagodzi nadreaktywność i podreaktywność układu nerwowego szczególnie w zakresie układu słuchowego
  • nauka języków obcych – dzięki unikatowym funkcjom sprzętu do terapii opracowanego przez A. Tomatisa, zwanego elektroniczym uchem, wplywa na uwrażliwienie układu słuchowego, na specyfikę i częstotliwości charakterystyczne dla języków obcych, poprawiając tym samym wrażliwość na dany język, akcent, rozumienie mowy potocznej
  • problemy artykulacyjne – poprawia wrażliwość słuchową dzięki czemu ucho zaczyna poprawnie słyszeć a w mowie pojawiają się dźwięki, które były do tej pory nieproprawnie kodowane. Wpływa na czystość wypowiedzi, jej płynność a przede wszystkim na zniwelowanie nieprawidłowości artykulacyjnych
  • wady wymowy
  • opóźniony rozwój mowy
  • chrypki dziecięce (nadużywanie głosu)

Przed przystąpieniem do treningu przepowadzana jest specjalistyczna diagnoza audio-psycho-fonologiczna, na podstawie której przygotowywany zostaje indywidualny program treningowy. W ciagu trwania terapii prowadzone jest monitorowanie i weryfikacja pracy.

Specjaliści terapii słuchowej

  • mgr Agnieszka Mandryga

w aspekcie logopedycznym

  • mgr Monika Kubiak
  • mgr Anna Przybyłek

Terapia prowadzona jest odpłatnie:

Diagnoza – 300 zł
I etap terapii słuchowej – 15 sesji 2 – godzinnych – 2500,00 zł
II etap treningu słuchowego – 8 sesji 2 – godzinnych – 1100,00 zł
III etap treningu słuchowego – 8 sesji 2 – godzinnych – 1100,00 zł

Kontakt

Przedszkole Integracyjne
ul. Wrocławska 10
55-100 Trzebnica
Tel.: 71 387 06 51, 609 210 192