Dla Rodziców

Kalendarz pracy przedszkola w roku 2022/2023

31 października – poniedziałek – dyżur*
24 grudnia – 01 stycznia 2023 – przedszkole nieczynne
7 kwietnia – Wielki Piątek – dyżur
2 maja – wtorek – przedszkole nieczynne
9 czerwca – piątek – przedszkole nieczynne
1 – 31 lipca – przerwa wakacyjna
14 sierpnia – dyżur*

*Dyżur oznacza możliwość łączenia grup i prowadzenie tylko zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

Numer rachunku bankowego na który można dokonywać opłat za przedszkole: 49 1050 1575 1000 0022 7463 6253

Z pobytem dziecka w przedszkolu wiążą się opłaty:

dzieci przyjęte od września 2021r:

opłata stała 530zł – opłata pokrywa wszystkie zajęcia dodatkowe na jakie rodzic zapisze dziecko – opłaca się niezależnie od tego ile dni w miesiącu dziecko uczęszczało do przedszkola, płatne 11 miesięcy w roku

opłata za wyżywienie – od marca 2023 wynosi 18,5zł i jest płatna z góry za dany miesiąc, a w kolejnym miesiącu odejmowane są dni absencji dziecka.

Dzieciom, które kontynuują naukę w przedszkolu rachunki będą naliczane na starych zasadach.

 • opłata stała – 400 zł, którą  opłaca się niezależnie od tego ile dni w miesiącu dziecko uczęszczało do przedszkola, płatne 11 miesięcy w roku
 • wyżywienie –  od marca 2023 koszt całodziennego wyżywienia w przedszkolu, tj. 3 posiłków wynosi 18,50 zł.  Koszt za wyżywienie pokrywany jest tylko za te dni kiedy dziecko było w przedszkolu
 • materiały plastyczne – opłata w wysokości 22 zł –  na zakupienie wszystkich materiałów, które potrzebne są do przeprowadzenia zajęć plastycznych w przedszkolu
 • język angielski – zajęcia dodatkowe – koszt miesięczny wynosi:
  • dla dzieci 3 letnich – 25 zł
  • 4-letnich – 35 zł,
  • 5-letnich  – 45 zł
  • 6- letnich – 55 zł
 • terapia logopedyczna, terapia rehabilitacyjna – opłata 90 zł / 45min, terapia integracji sensorycznej – opłata 120 zł / 45min
 • zajęcia z piłki nożnej to 32 zł miesięcznie
 • zajęcia taneczne – 18zł miesięcznie