Dla Rodziców

Kalendarz pracy przedszkola w roku 2021/2022

12 listopada – piątek – dyżur*
24 grudnia – przedszkole nieczynne
31 grudnia – przedszkole nieczynne
07 stycznia – piątek – dyżur
15 kwietnia – Wielki Piątek – dyżur
02 maja – poniedziałek – przedszkole nieczynne
17 czerwca – piątek – przedszkole nieczynne
01 – 31 lipca 2022 – przerwa wakacyjna

*Dyżur oznacza możliwość łączenia grup i prowadzenie tylko zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

Numer rachunku bankowego na który można dokonywać opłat za przedszkole: 49 1050 1575 1000 0022 7463 6253

Z pobytem dziecka w przedszkolu wiążą się opłaty:

dzieci przyjęte od września 2021r:

opłata stała 530zł – opłata pokrywa wszystkie zajęcia dodatkowe na jakie rodzic zapisze dziecko – opłaca się niezależnie od tego ile dni w miesiącu dziecko uczęszczało do przedszkola, płatne 11 miesięcy w roku

opłata za wyżywienie wynosi 16zł i jest płatna z góry za dany miesiąc, a w kolejnym miesiącu odejmowane są dni absencji dziecka.

Dzieciom, które kontynuują naukę w przedszkolu rachunki będą naliczane na starych zasadach.

 • opłata stała – 400 zł, którą  opłaca się niezależnie od tego ile dni w miesiącu dziecko uczęszczało do przedszkola, płatne 11 miesięcy w roku
 • wyżywienie – koszt całodziennego wyżywienia w przedszkolu, tj. 3 posiłków wynosi 16,00 zł.  Koszt za wyżywienie pokrywany jest tylko za te dni kiedy dziecko było w przedszkolu
 • materiały plastyczne – opłata w wysokości 22 zł –  na zakupienie wszystkich materiałów, które potrzebne są do przeprowadzenia zajęć plastycznych w przedszkolu
 • język angielski – zajęcia dodatkowe – koszt miesięczny wynosi:
  • dla dzieci 3 letnich – 25 zł
  • 4-letnich – 35 zł,
  • 5-letnich  – 45 zł
  • 6- letnich – 55 zł
 • terapia logopedyczna, terapia rehabilitacyjna – opłata 60 zł / zajęcia, terapia integracji sensorycznej – opłata 80 zł / zajęcia
 • zajęcia z piłki nożnej to 32 zł miesięcznie
 • zajęcia taneczne – 15zł miesięcznie
 • zajęcia taneczne z elementami baletu – 28zł miesięcznie