Dla Rodziców

Rozkład dni wolnych i dyżurów w roku przedszkolnym 2023/2024

27 – 29 grudnia 2023 – przedszkole nieczynne
29 marca 2024– Wielki Piątek – dyżur*
2 maja – czwartek – przedszkole nieczynne
31 maja – piątek – przedszkole nieczynne
1 – 31 lipca – przerwa wakacyjna
16 sierpnia – piątek – dyżur

*Dyżur oznacza możliwość łączenia grup i prowadzenie tylko zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

Numer rachunku bankowego na który można dokonywać opłat za przedszkole: PKO Bank Polski SA 38 1020 5297 0000 1702 0279 0699

warunki ubezpieczenia
Ubezpieczenie jest dobrowolne

Z pobytem dziecka w przedszkolu wiążą się opłaty:

opłata stała 580zł  – opłata pokrywa wszystkie zajęcia dodatkowe na jakie rodzic zapisze dziecko – opłaca się niezależnie od tego ile dni w miesiącu dziecko uczęszczało do przedszkola, płatne 11 miesięcy w roku

opłata za wyżywienie – wynosi 18,5zł i jest płatna z góry za dany miesiąc, a w kolejnym miesiącu odejmowane są dni absencji dziecka.

– terapia logopedyczna, terapia rehabilitacyjna – opłata 90zł / 45min, terapia integracji sensorycznej – opłata 120 zł / 45min

Dzieciom, które kontynuują naukę w przedszkolu rachunki będą naliczane na starych zasadach – jeżyki

  • opłata stała – 450 zł którą  opłaca się niezależnie od tego ile dni w miesiącu dziecko uczęszczało do przedszkola, płatne 11 miesięcy w roku
  • wyżywienie – koszt całodziennego wyżywienia w przedszkolu, tj. 3 posiłków wynosi 18,50 zł.  Koszt za wyżywienie pokrywany jest tylko za te dni kiedy dziecko było w przedszkolu
  • materiały plastyczne – opłata w wysokości 22 zł –  na zakupienie wszystkich materiałów, które potrzebne są do przeprowadzenia zajęć plastycznych w przedszkolu
  • język angielski – zajęcia dodatkowe – 55 zł miesięcznie
  • terapia logopedyczna, terapia rehabilitacyjna – opłata 90 zł / 45min, terapia integracji sensorycznej – opłata 120 zł / 45min
  • zajęcia z piłki nożnej to 32 zł miesięcznie
  • zajęcia taneczne – 18zł miesięcznie

50