Projekt – Magiczna moc bajek

Grupa „ŻUCZKI” w roku przedszkolnym 2019/2020 przystąpiła do MIĘDZYNARODOWEGO  PROJEKTU CZYTELNICZEGO pt. „Magiczna moc bajek” pod patronatem m.in. Kuratorium Oświaty i Rzecznika Praw Dziecka. Od października 2019 do maja 2020 w każdym miesiącu realizowane są zadania wynikające z regulaminu konkursu. W miesiącu październiku dzieci wysłuchały najpiękniejszych  baśni a wiodącą była baśń pt. ”Kopciuszek”. Bajki czytane przez nauczyciela i rodziców wspierają ich rozwój oraz pozwalają na kształcenie, zdobywanie wiedzy i kształtowanie postaw społecznych również wobec osób z niepełnosprawnością. Zachęcamy rodziców i innych członków rodziny do aktywnego włączenia się w projekt. Żuczki zrealizowały również zadanie „W naszej Sali w czterech kątach każdy sam po sobie sprząta „ i zorganizowały konkurs plastyczny na najpiękniejszą karocę dla Kopciuszka. Rozstrzygnięcie konkursu już wkrótce.