propozycje ćwiczeń

1) wystukiwanie rytmu – rodzic np. uderza dłonią o stół 2x,  jedno klaśnięcie i dziecko powtarza, podawanie rytmu zaczynamy od prostego stopniowo zwiększając stopień trudności

2) powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica ( najpierw dwa, trzy wyrazy, potem coraz więcej) – zabawa dla starszych dzieci. Z dziećmi młodszymi układamy obrazki przed dz. np. 3 ( na obrazku jest 1 przedmiot np. miś, lala, but, okno, itp. ) najpierw obrazki dziecko widzi i nazywamy je wspólnie 3 razy, następnie odwracamy obrazki  i pytamy, gdzie się schowała lala.

3) zabawa „co słyszę?” można zapukać w okno, drzwi wydać odgłos szczekanie psa, miauczenie kota itp. – dziecko oczywiście tego nie widzi musi powiedzieć co usłyszało, jaki to dźwięk

4) dzielimy wyrazy na sylaby, np. te których używamy do pamięci wzrokowej, ważne żeby na początek były one zbudowane z sylab dwugłoskowych i dwusylabowe: noga, lala, tata, mama, buda, itp

5) łączymy sylaby w wyrazy np. pił-ka

6) wspólnie uczymy się wierszyków, piosenek

7) czytamy dziecku bajkę, którą później nam opowiada , może nam opowiadać po przeczytaniu jednej strony, lub tylko części. Możemy też zadawać pytania: co robił misiu, itp