„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Już niedługo dzieci zerówkowe będą mogły korzystać z biblioteczki szkolnej, otrzymaliśmy pieniądze na zakup książek dla dzieci w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”