Zwierzęta w Mrowisku

W ubiegłym tygodniu mróweczki rozmawiały o zwierzętach domowych. Odnosząc się do doświadczeń dzieci oraz do informacji wyszukanych w książkach i albumach, utrwalaliśmy wiedzę dotyczącą opieki nad naszymi pupilami, sposobem żywienia i odpowiedzialności za nie. Mróweczki miały także możliwość przyprowadzenia swoich podopiecznych doi przedszkola. Poszerzyliśmy te informacje o szczegóły związane z pracą weterynarza, a zwieńczeniem tych wiadomości była wizyta w gabinecie weterynaryjnym FENIKS Pani dr Ewy Okręglickiej – Langner.