Zmiana opłaty za wyżywienie

Od 01 lutego 2019 ulega zmianie wysokość opłaty za wyżywienie.

Koszt całodziennego wyżywienia w przedszkolu, tj. 3 posiłków wynosić będzie 11,50 zł.

Koszt za wyżywienie pokrywany jest tylko za te dni kiedy dziecko było w przedszkolu