zabawy w przedszkolu

W wieku przedszkolnym dominującą rolę w życiu dziecka odgrywa zabawa: występują w niej również i te elementy działalności, które w późniejszym wieku nabiorą charakteru nauki i pracy.

Pamiętajmy o tym, że „Człowiek nie jest w pełni człowiekiem, jeśli się nie bawi” (Schiller) i, że „Do zabawy potrzebny miły towarzysz i natchnienie…” (Korczak)