Pasowanie na Przedszkolaka

Uroczyście przyrzekamy:

1.Bawić się w przedszkolu grzecznie – wesoło, ale też bezpiecznie.

2.Próbować każdej potrawy, aby mieć siłę do dalszej zabawy.

3.Dzielić się zabawkami z innymi i żyć w zgodzie ze wszystkimi.

4.Rączki mydłem myć dokładnie i „dzień dobry” mówić ładnie.

 5.Z uwagą słuchać każdego, a zwłaszcza kogoś dorosłego.

6.Być radością taty i mamy, bo tak bardzo ich kochamy.