Okres adaptacji!

Drogi rodzicu!

Posłania dziecka do przedszkola nie traktuj  w kategoriach smutnej konieczności. Zauważ pozytywne aspekty dokonującej się właśnie zmiany w życiu Twojego dziecka. Zdobyte w przedszkolu doświadczenia są jedyne w swoim rodzaju. Grupa przedszkolna daje możliwość poznania podstawowych zasad życia w społeczności. Przedszkole to wpływ, rozwój i ludzie  dzięki, którym Twój maluch pozna zasady obowiązujące w kontaktach z ludźmi. Dziecko nauczy się nie tylko współpracy z rówieśnikami, lecz przede wszystkim nabierze odwagi i wiary we własne możliwości. Przedszkole stanowi doskonałe przygotowanie do szkolnych obowiązków. Dziecko doskonali koncentrację, rozwija samodzielność, nabywa podstawowe funkcje i umiejętności. Zatem potraktujmy czas adaptacji jako coś naturalnego. Zaufaj nam! Wiemy co robimy!

Wielokrotnie trudne początki procentują w późniejszym czasie.

Czekamy od 16 sierpnia od godziny 10:00. Weź ze sobą obuwie zmienne dla Siebie i dla dziecka. Stopniujemy czas spędzony w przedszkolu, tak aby we wrześniu rozłąka mniej bolała.