Matematyczne kostki

Pszczółki podczas zajęć za pomocą kolorowych kostek poznawały tajniki liczenia i układania według wzoru. Sala zamieniła się w duża plansze do ćwiczenia motoryki małej, dużej i utrwalania liczenia i znaków graficznych.