Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu

W dniu 21 kwietnia grupa Żuczki ze swoimi młodszymi kolegami Krasnoludkami wybrali się do Wrocławskiego Muzeum Przyrodniczego, w którym zwiedzili 4 ekspozycję: „Świat roślin „, „Owady i człowiek”, „Układ kostny” oraz największy „Świat zwierząt”. Podczas zwiedzania dzieci zapoznane zostały z ok. 2000 gatunkami zwierząt i roślin żyjących na całym świecie. Dzięki wycieczce dzieci przede wszystkim nauczyły się rozpoznawać i nazywać wiele roślin i zwierząt, wzbogaciły wiedzę na temat środowiska przyrodniczego i rzadko występujących gatunków.