Jeżyki w zerówce

To, że realizujemy podstawę programową w Jeżykach pisać nie będziemy, jest to tak oczywiste, jak to, że zgodnie z kalendarzem przedszkola jesteśmy dla Was otwarci, prawie każdego dnia:)

W zerówce czyli takim okresie przejściowym pomiędzy przedszkolem a szkołą dzieci oprócz tego, że nabywają umiejętności szkolnych to również uczą się dnia codziennego świetnie się przy tym bawiąc. I to będziemy chcieli Państwu pokrótce przedstawiać. Dziś pora na tolerancję i życzliwość.

Bądźmy pomocni i wrażliwi na drugiego człowieka!