Dla Niepodległej

Setna rocznica obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości jest absolutnie wyjątkowa, zarówno  dla tych małych jak i dużych Polaków. W ramach tej inicjatywy, wespół z wszystkimi przedszkolakami oraz z uczniami naszej szkoły utworzyliśmy wielką flagę oraz mapę naszego kraju. Jest to wyjątkowa okazja do kształtowania wśród naszych wychowanków przywiązania  i miłości do ojczystego kraju, poznania i szacunku do symboli narodowych. Podobnie jak we wszystkich ważnych placówkach w naszym kraju tak,  i u nas w przedszkolu, niemal w każdym zakątku widnieją biało-czerwone akcenty: kotyliony flagi, godła, które podkreślają i przypominają o jakże ważnych wydarzeniach  z przed 100-lat. Ta szczególna lekcja patriotyzmu była dniem bardzo radosnym i mamy nadzieje, że zapadnie ona w pamięć naszych ,,Małych Polaków”.

9 listopada wszystkie dzieci z grup przedszkolnych, pięknie ubrani w stroje galowe, zebrały się na sali gimnastycznej na uroczystym apelu z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Przedszkolaki z najstarszych grup Mróweczek i Zajączków wymieniali ważne postaci z Hymnu Polski i rozmawialiśmy o nich. Wychowankowie przedszkola w celu uczczenia tej wielkiej daty w historii naszej Ojczyzny odśpiewali ulubioną pieśń Marszałka Józefa Piłsudskiego – Legiony.  Grupa Mróweczek, Zajączków i Żuczków odtańczyła polskie tańce ludowe.

O godzinie 11.11 wychowankowie przedszkola i uczniowie szkoły zgromadzili się na placu za budynkiem i uroczyście został odśpiewany Hymn Polski.